Søknadsskjema på papir

Beboere ved Evangeliesenteret må laste ned og fylle ut søknadsskjema på papir.

Søknad sendes til

Evangeliesenterets Bibelskole
Våkveien 24
1591 Sperrebotn

Merk konvolutten: «Søknad om skoleplass»

Elektronisk søknadsskjema

soknadsskjema
Linje