Adresse for innsending av søknad
Evangeliesenterets Bibelskole
Våkveien 24
1591 Sperrebotn
Merk konvolutten: "Søknad om skoleplass"