top of page

PERSONVERN

 

Slik behandler vi opplysninger om elever og foresatte

Dette gjør vi:


Evangeliesenterets Bibelskole arbeider seriøst og nøyaktig for at personlige opplysninger knyttet til elever ikke skal komme på avveier eller bli misbrukt.
• Rektor er ansvarlig for at disse opplysningene blir brukt riktig og blir oppbevart på en trygg måte.
• De opplysningene som vi har fått, bruker vi bare slik lover og regler sier at vi skal gjøre.
• Alle ansatte vet at opplysningene bare skal brukes til det som er nødvendig for å drive skole.
• Vi deler opplysningene bare med dem som norsk lov sier vi skal dele dem med.
• Hvis noen andre spør om å få opplysninger, svarer vi at vi bare kan dele opplysninger når den det gjelder har gitt tillatelse til dette.


Dette er de opplysningene som vi har og som vi bruker:


• Søknadskjema som inneholder navn, adresse, fødselsnummer og telefonnummer. 
• Opplysninger som vi har fått gjennom samarbeidet mellom skole og Evangeliesenteret.
• Opplysninger om skolearbeidet til en elev, for eksempel selvstudie og vurderinger.
• Opplysninger om elevers helse gjennom samtaler og  dokumentert fravær.
• Bilder

Slik oppbevarer vi opplysningene:


• Søknadskjema, elevvurderinger og dokumentert fravær blir lagt i en perm og låst inne i skap.
• Når skolen mottar brev eller informasjon med personlige opplysninger om eleven, er vi nøye med at ingen får vite hva som står i brevet, unntatt den eller de det måtte gjelde
• All opplysning på data er passord beskyttet.
• Vi har en avtale med et datafirma som sørger for at ingen kan bryte seg inn i datasystemet vårt.
• Vi ber om samtykke fra elever før vi tar, oppbevarer eller publiserer bilder.

Så lenge tar vi vare på personlige opplysninger:

• Navn på elever, vitnemål og sluttvurdering blir tatt vare på bestandig
• Det som lærerne har notert gjennom samtaler vil bli slettet når eleven har sluttet

• Dokumentert fravær blir tatt vare på i 10 år


Hvis du som leser dette, vil vite hvilke opplysninger skolen har lagret om deg, kan du ta kontakt med skolen, så vil vi fortelle deg det. Det er jo dine opplysninger det handler om!

bottom of page