OM OSS

OM SKOLEN

Ved siden Varna Evangeliesenter, ligger Evangeliesenterets Bibelskole.

Det er en skole med offentlig godkjente læreplaner fordelt på Bibellinje og Medarbeiderlinje. Skolen er også godkjent for Statens lånekasse for utdanning.

 

Vi har ettårige kurs med inntak to ganger i året, august og januar. Skolen er tilpasset mennesker som har vært i, eller er i vanskelige livssituasjoner, men egner seg også for søkere som ønsker utdannelse innen kristen rusomsorg.  

 

Mange av  beboerne på Varna evangeliesenter har valgt skolen som et ledd i rehabiliteringen.Statistikk viser at 80% av de som gjennomfører 2 år på bibelskolen, får et varig rusfritt liv.


Det er mulig å bare søke skoleplass, men da forventes det at eleven ordner seg bolig utenfor senteret på egen hånd. For å bo inne på Varna Evangeliesenter må elven ha et rusproblem.

 

For mange er det åndelige perspektivet en viktig del av livet som gir både håp og nye muligheter. Bibelskolen er med og styrker den enkeltes tro, og er en viktig arena for relasjonsbygging, kommunikasjon og sosial trening.

 

Skolen har valgfag hver torsdag, da er det mulig å velge mellom friluftsliv, forming, matlaging, og gitarundervivning.

BIBELLINJA 

På Bibellinja får elevene grunnleggende bibelundervisning og individuelle samtaler.

Skolen bruker kristne grunnverdier og systematisk innføring i Bibelen som et redskap til å forme et innhold og en ramme i livet for den enkelte.


Dette er et flott alternativ for deg som ønsker å kjenne Bibelen som en helhet og fordype deg i flere av Bibelens bøker. Dette vil gi deg åndelig modning og personlig vekst som kun Bibel  undervisning kan gi.

MEDARBEIDERLINJA 

Medarbeiderlinja ble i sin tid opprettet av Ludvig Karlsen for å utdanne medarbeidere til Evangeliesenteret. Derfor egner denne linjen seg for dem som ønsker jobbe innen menighet og kristen rusomsorg. 

 

Elevene lærer hvordan de skal benytte seg av bibelske prinsipper i hverdagen og på ardeidspalssen. 

De lærer kommunikasjon og sosial adferd, videreformidling av kunnskap til enkeltpersoner og forsamlinger.

Elevene lærer også å bli selvstendige, og å forstå hensikten med planlegging, 

samt å jobbe sammen med andre for å nå felles mål.


ANSATTE
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_64f.jpg

Hanne Sørmo Holstad

Rektor

Tlf. 924 84 237

E-post: hanne@ebsbibelskole.no

Svanhild Groth

Klasseforstander bibellinja

Tlf. 916 44 430

E-post: svanhild@ebsbibelskole.no

452691af632104d1ebb75c294fad57f0_edited.

Harald Sørmo Holstad

Lærer

Tlf. 464 48 683

E-post: harald@ebsbibelskole.no

© 2017 by Evangeliesenteret

  • Grey Facebook Icon