top of page

Evangeliesenterets Bibelskole ligger ved siden av Varna Evangeliesenter i Våler kommune. Det er en offentlig godkjent skole med læreplaner fordelt på Bibellinje, som er 1. året og Medarbeiderlinje, som er 2. året. Kursene er ettårige med inntak to ganger i året, januar og august.

Skolen er spesielt tilrettelagt for mennesker som har vært i, eller er i vanskelig livssituasjon, men egner seg også for søkere som ønsker utdannelse innen kristen rusomsorg.  

 

Mange av elevene bor på Varna Evangeliesenter og har valgt skolen som et ledd i rehabiliteringen.Statistikk viser at 80% av de som gjennomfører to år på bibelskolen, får et varig rusfritt liv.

Elever som ikke er beboere på Evangeliesenteret, må selv finne seg bolig i nærområdet, da skolen ikke disponerer hybler.

For å bo på Varna Evangeliesenter må eleven ha et rusproblem.

Skolen har valgfag hver torsdag, da er det mulig å velge mellom friluftsliv, forming, matlaging, og gitarundervivning.

Skolen er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse

BIBELINJA

For mange er det åndelige perspektivet en viktig del av livet som gir håp og nye muligheter.

På Bibellinja får elevene grunnleggende bibel undervisning og individuelle samtaler.

Bibellinja er også en viktig i forhold til relasjonsbygging, kommunikasjon og sosial trening. 

Skolen bruker kristne grunnverdier og systematisk innføring i Bibelen som et redskap til å forme et innhold og en ramme i livet for den enkelte. Man vil lære bibelen og kjenne samt fordype seg i forskjellige bibelske tema.Dette vil gi deg åndelig modning og personlig vekst.

Praying%20Hands_edited.jpg

MEDARBEIDERLINJA

Medarbeiderlinja ble i sin tid opprettet av Evangeliesenterets grunnlegger Ludvig Karlsen, for å utdanne medarbeidere til Evangelies. Derfor egner denne linjen seg for dem som ønsker jobbe innen menighet og kristen rusomsorg. 

 

Elevene lærer hvordan de skal benytte seg av bibelske prinsipper i hverdagen og på ardeidsplassen. 

De lærer kommunikasjon og sosial adferd, videreformidling av kunnskap til enkeltpersoner og forsamlinger. Elevene lærer også å bli selvstendige, og å forstå hensikten med planlegging, samt å jobbe sammen med andre for å nå felles mål.


ANSATTE
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_64f.jpg
452691af632104d1ebb75c294fad57f0_edited.

Hanne Sørmo Holstad

Rektor

Tlf. 924 84 237

E-post: hanne@ebsbibelskole.no

Svanhild Groth

Klasseforstander bibellinja

Tlf. 916 44 430

E-post: svanhild@ebsbibelskole.no

Harald Sørmo Holstad

Lærer

Tlf. 464 48 683

E-post: harald@ebsbibelskole.no

bottom of page