Om Medarbeiderlinja

Medarbeiderlinja er et ettårig utdanningstilbud med deling av praksis og teori. Målet er at eleven skal bli en god medarbeider i bedrifter og frivillige organisasjoner, samt et godt forbilde i familie, samfunn og menighet.

Gjennom mestring av forskjellige oppgaver vil elevene lære hvordan de skal anvende bibelske prinsipper i hverdagen. De lærer kommunikasjon og videreformidling av kunnskap til enkeltpersoner og forsamlinger. Elevene lærer også å bli selvstendige og å forstå hensikten med planlegging og å jobbe sammen med andre for og nå felles mål.

Praksisen består av turer hvor elevene deltar i møter, utplassering i kristen virksomhet og møter i lokale menigheter.

medarbeiderlinja