Om Bibellinja

Bibellinja er et ettårig utdanningstilbud med grunnleggende og systematisk gjennomgang av Bibelen.Undervisningen går igjennom de store linjer i det gamle og det nye testamentet, samt dypdykk i enkelte temaer. Dette er et grunnkurs i teologi som legges opp på en slik måte at det blir lett anvendelig i eget liv. I hovedsak brukes kristne grunnverdier og innføring i Bibelen som et redskap til å forme et innhold og en ramme i livet videre for den enkelte.

Denne utdanningen et flott alternativ for deg som ønsker å kjenne Bibelen som en helhet og fordype deg i flere av Bibelens bøker. Det vil også gi deg åndelig modning og personlig vekst. 

bibellinja