En livsforvandlende skole!

Velkommen til Evangeliesenterets Bibelskole

Evangeliesenterets Bibelskole ligger i Våler kommune, Østfold. Skolen er en offentlig skole med godkjente læreplaner fordelt på Bibellinja og Medarbeiderlinja.

Evangeliesenterets bibelskole har et inspirerende og utdannende miljø som gir elevene en unik mulighet til å fordype seg i bibelsk lære og kristen tjeneste.

Denne bibelskolen er for de som ønsker gjenopprettelse, helbredelse, styrke sitt åndelige liv, utvikle personlig vekst, og forberede seg til engasjement i kristen tjeneste.

Bibelskolen tilbyr en utdannelse som inkluderer teoretisk kunnskap og praktisk anvendelse.Vi legger stor vekt på fellesskap og nettverksbygging. Studentene får mulighet til å dele erfaringer, be sammen, og bygge varige relasjoner som styrker dem både åndelig og personlig. Skolens inkluderende atmosfære gir rom for forskjellige perspektiver og troserfaringer. Dette skaper en stimulerende læringsmiljø der studentene oppmuntres til å vokse både åndelig og intellektuelt.

Evangeliesenterets bibelskole gir en helhetlig og berikende utdanning som forbereder studentene på å være engasjerte, reflekterte, og kompetente tjenere i samsvar med kristne verdier. Det er et sted hvor tro og handling møtes for å forme liv som reflekterer Guds kjærlighet og tjeneste for andre.

Mange av elevene på bibelskolen er beboerne på Varna Evangeliesenter, som ligger ved siden av skolen. De er inne til rehabilitering for et rus problem og bruker skolen som et ledd i behandlingen. Evangeliesenterets Bibelskole kan vise til veldig gode resultater for rusavhengige som fullfører to års skolegang. Ca 80% blir varig rusfri og mange av dem kommer inn i tjeneste ved Evangeliesenteret. Elever uten rus bakgrunn må selv finne en bolig i nærområdet, de kan ikke bo på senteret og skolen har heller ikke internat. I dag er ca halvparten av elevene inne til rehabilitering, mens andre bor i boliger i nærområdet.

Skolen har inntak av elever to ganger i året, august og januar. Da praktiserer skolen fortløpende inntak frem til skolestart på bibellinja, mens på medarbeiderlinja er det søknadsfrist 1. juni og 1. desember.

For å kunne gå på Evangeliesenterets Bibelskole må eleven snakke og forstå norsk. Vi underviser bare på norsk.

VÅRE LINJER

bibellinja

Bibellinja 1. året

medarbeiderlinja

Medarbeiderlinja 2. året